Rozdělení stran

9. května 2018 v 14:09 |  Zajímavosti

Draci a wyverni

Je jedno, jací povahově jste. Dokud máte šupiny a křídla, z tlamy mám chrčí oheň či máte jiné schopnosti, stále spadáte do této jediné kategorie.
Draci mají společný jazyk s lidmi, mají vlastní hiearchii, uctívají své předky. Od lidí se zcela svou kulturou liší.

Šlechta

Kdo jiný, než ten nejbohatší a "nejmocnější"? Zde spadají králové, královny, jiní panoši. Dokonce i rytíři z Dračího řádu mají místo mezi šlechtou. Ostatní šlechticové jsou povinni složit přísahu věrnosti králi.

Církev

Církev je samostatná strana, která se ovšem přiklání ke straně krále. I když věřící jsou téměř všichni lidští obyvatelé, přesto je zde církevní řád, který si udržuje jen silně věřící a poslušné ovečky.
Důležitou součástí je taky mnišský řád. Mniši z tohoto řádu se stávají často poustevníky, kteří vyráží do světa předčítat bible nebo se stávají písaři.

Poddaní

Každý, kdo slouží králi, ale nespadá do funkce církve ani šlechty. Rolníci, chovatelé, kováři. Lidé, kteří se živí svými řemesly a zásobují království.
Poddaní jsou povinní platit při výjezdech mimo jejich domovy mýtné a desátky církvi. Většinou neutrální skupina, která se snaží podřídit aktuální situaci.

Vzbouřenci

Je jedno, jestli jste byli panovník, služebník boží nebo obyčejný poddaný. Ve chvíli, kdy vznesete pochyby o království a budete si za tím stát, stáváte se vzbouřenec. Do této kategorie patří také lidé praktikující čarodějnictví.