Richard IV

8. května 2018 v 14:43 |  TheSacrifice

Obecné informace

Král Falconie, šlechtic
Rasa Harrow, věk 31 let

Zajímavosti

Charakteristika
Richard IV, pojmenovaný po svém otci, krutovládci Richardovi III. Po otcovi smrti byl korunovaný na krále Falconie.
Richarda v mládí učili královstší rytíři, jmenovaní jeho otcem. Dostalo se mu řádného vzdělání, Richard ukázal velice dobré bojové schopnosti, chyba byla v tom, že po všem skákal po hlavě, vrhal se bezmyšlenkovitě do bojů. Zapletl se do boje mezi vzbouřenci a armády svého otce. Vzbouřenci vážně ranili Richarda IV, ale byl zachráněný svým učitelem, rytířem.
Richarda královna, jeho matka, nechala přenést do jeskyně, kde odhalila přítomnost draků. V jeskyni byl první drak, Leviathan, kterou žádala o pomoc. Po úvaze Leviathan se s budoucím králem podělila o část svého srdce a dala mu tak druhou šanci na život. Nyní v jeho hrudi buší srdce draka a jejich duše se do smrti spojily. Richard přežil a byl korunovaný, na smrtelném lůžku odříkával přísahu, kterou v životě ovšem nedodržel.
Richard má zálibu v soubojích, ženách a dobrém víně. Také se věnuje sokolnictví.

Zbraně
Luk a rodinný královský meč s pozlacením