Diana Claymore

10. května 2018 v 20:12 |  TheSacrifice

Obecné informace

Královská popravčí, církev
Rasa Harrow, věk 26 let

Zajímavosti

Charakteristika
Narodila do pobožné rodiny Claymore, která sídlila hned vedle katedrály v hlavním městě, kde její matka vypomáhala kněžímu. Její otec byl také věřící, ale byl zaměřen řemeslem na kovářství. Byl mistr svého oboru a dlouhá léta zásoboval královu armádu. Dianu matka vedla převážně k pobožné cestě, ale díky otci našla zálibu v bojování a v dalších mužských záležitostech, přesto si díky matce udržela jistou ženskost a zvládá to, co by žena umět měla. Diana přesto nechtěla vykonávat Boží vůli uzavřená v katedrále, a tak se připojila do služeb krále a začala vykonávat popravy všech, kteří zpochybyli krále i Boha.

Zbraně
Velký obouruční meč, který pro ni speciálně vyrobil její otec, mistr kovář, a dal tomu název Claymore, po jejich rodině.