Aiyana Faye Etherl‘in

10. května 2018 v 3:15 |  Kaname

Obecné informace

Druid a samozvaná ochránkyně draků, Vzbouřenec
Rasa Dreag, věk 20 let

Zajímavosti

Charakteristika
"To dítě divokým jest, matka příroda jej volá každou vteřinou, každým novým slunečním paprskem… Složité to s ní mít budete, drazí, dokud nedospěje, neposedí a až dospělého věku doroste, opustí rodné hnízdo jako ptáče nedočkavé vzletu. Budiž ti požehnáno, Aiyano. Nechť tě bohové provází na každém kroku, nechť matky našich matek dohlédnou na tvé činy, nechť vždy staneš svému slovu i cílům. Nechť jsi mrštná jako Jelen, rychlá jako Kůň a chytrá jako Kohout, mé dítě… Požehnání buď s tebou, požehnání zářícího světla, světlo kolem tebe i uvnitř tvého srdce."
Tak řkla Aine, moudrá žena, věrný druid i ochránce draků a také babička tehdy čerstvě narozené Aiyany. Šlo o požehnání, které mělo zajistit, že bude dívčina budoucnost vždy zalitá slunečními paprsky, že bude vždy jednat jen svým srdcem za pomoci rozumu… že vždy udělá to, co je správné. Což se také stalo.
Jak proroctví znělo, Aiyana svůj rodný dům opustila poměrně brzy, avšak již plně naučená cestám druidů, mezi které se začlenila jakožto kněžka světla již poměrně brzy. Vždy jí totiž imponovala celá ideologie, se kterou jí seznamovala babička už od raného dětství a tak se nemusela příliš rozmýšlet, kam do budoucna její kroky povedou. S krví keltů znala i draky, bájná, mocná stvoření, pro ni samotnou elegantní vládci nebes i zemských elementů, bytosti, které po dlouhá staletí ochraňovaly její předky, bytosti, které s nástupem krvelačných bojovníků musejí být na oplátku ochraňovány teď. Bytosti, kterým se ona vždy, za všech podmínek, snaží pomoci.
Stejně tak se ovšem snaží pomoci v podstatě komukoliv, kdo to potřebuje. Aiyana ctí život, odmítá boje, prolívá slzy za padlé, ať už jsou kterékoliv rasy… a tak svůj um využívá k hojení zraněných, své uši k vyslýchání těch, kteří již dlouho neměli možnost promluvit, své rty k tichým písním i milým slovům, pro uši, která je potřebují slyšet… Snaží se být tam, kde je jí potřeba, ač díky neustálým bojům to není zrovna jednoduchý úkol, ještě když se jí boj i zbraně hnusí, což o ničem jiném říct nemůže. Vidí totiž krásu prakticky ve všem, ve všech živých bytostech, ve kterých se snaží také vidět jen to dobré i v těch nejtěžších chvílích, dokud to jde… i s mečem na vlastním krku.
Aiyana je křehká, avšak ne zranitelná. Je milá, skvělá posluchačka, pokud se jí však něco nelíbí, projeví se její "horká hlava" a dá to jasně najevo. Má něžný hlas a éterické pohyby, je-li však potřeba jednat rychle, dělá tak s jistotou a odhodláním. Je tvrdohlavá, poměrně spontánní a část jí je stále ještě dítětem, co má radost i z úplných maličkostí, jako je například ranní rosa.

Zbraně
Ke zbraním se staví s odporem, avšak jakožto druid provozuje jakýsi druh magie, který se soustředí primárně k přírodě, rostlinným zdrojům a slunci. Říká se, že svou sílu čerpá z brože na své hrudi, ovšem kde je a není pravda, ví jen ona sama a rozhodně o tom nikde nic nerozhlašuje.