Druhy povolání

22. dubna 2018 v 19:51 |  Zajímavosti
Povolání je pravidelně vykonávaná pracovní činnost. Příjem (výdělek) za výkon povolání zpravidla slouží k úhradě (podstatné části) nákladů na živobytí. Povolání si lidé vybírají na základě svých schopností, znalostí a dovedností. K výkonu většiny povolání bývá vyžadovaná kvalifikace. Některá povolání mohou vykonávat osoby v dané profesi nekvalifikované. V minulosti měli lidé často výběr povolání omezený původem či místem narození, byli nuceni vykonávat někdy i značně podřadnou práci bez ohledu na své schopnosti. V takovém případě se většinou ani nemohli vzdělávat. Vybírejte to, co jste ochotni herně zvládnout a zároveň to bude Vaši postavu bavit. Dávejte si pozor, abyste neměli postavu, která dohromady zvládne unést jeden košík a bude dělat náročného řemeslníka - je to zcela vzpurná záležitost.

Povolání zmíněné níže jsou pro Vás inspirací, není nutné vybírat jednu z nich, ale u nich máte jistotu, že Vám ji správce povolí. U některých povolání by bylo dobré napsat, kde pracuje (kuchař, hostinský, apod.).
Každý může vykonávat dvě profese - jednu hlavní a další sekundární, která slouží spíše jako hobby.Další užitečný zdroj inspirací při výběru vašeho povolání zde.
 • Šlechtic (je bohatý, má ohrnutý nos a také vlastní nějaké území, případně vesnici. Sice je podřízený králi, stejně jako všichni, ale je dostatečně bohatý na to, aby si mohl dělat co chce)
 • Vzbouřenec (ten, kdo je proti království, je nevítaný ve městě, často chytaný)
 • Žoldnéř (profesionální voják, který se nechává za finanční odměnu najímat cizí armádou)
 • Rytíř (středověký válečník, který bojoval převážně na koni. Váže se rytířskému řádu, pasován králem. Často vedou vojsko)
 • Nájemný vrah (profesionální zabiják, který se nechává za finanční odměnu najímat pro zabití určitých osob)
 • Cestovatel (nedrží se určitého místa, jezdí po světě a vydělává si příležitostnými pracemi)
 • Čaroděj, černokněžník (praktikuje magické rituály, kletby nebo věštění)
 • Lovec (profesionální lovec zvěře, včetně draků)
 • Rybář (profesionální lovec zaměřený na ryby)
 • Hostinský (pracuje v hospodě, krčmě)
 • Kuchař (ať královský nebo v hospodě, specializuje se na vyvařování jídel)
 • Pekař (chléb je základní potravinou všech vrstev. Ovšem není k dostání tak snadno a z této doby také pochází rčení, že "na chleba se těžko vydělává")
 • Kovář (zpracovává za tepla kovy a vyrábí z nich různé užitkové nebo ozdobné věci. Specializovaný kovář, jenž vyrábí podkovy pro koně se nazývá podkovář)
 • Litec kovu (kdo by nechtěl nějaký šperk? Dlouhé věky se ženy zkrášlují. A litec nám takový šperk může vyrobit)
 • Tesař (tesař tesá. Tesá klády a vyrábí z nich trámy nebo jiné dřevěné předměty. To vše za pomoci své tesařské sekery)
 • Švec (nejpoužívanějším materiálem je kůže. Švec z kůže šije boty, tašky a další kožené předměty a doplňky oblečení. Jedno z nejdůležitějších řemesel)
 • Obchodník (prodejce specializovaného obchodu, většinou mívá svůj krámek)
 • Trhovec ( pro mnohé řemeslníky tvoří základ obživy. Trhovcem může být každý řemeslník, který prodává své výtvory na trhu a ne přímo v dílně)
 • Farář, kněz (stará se o duchovní činnost. Tvoří mezičlánek mezi člověkem a Bohem. Pořádá mše, je nápomocný při korunovacích, pohřbech a sňatcích. Bydlí v kostele nebo na faře a dodržuje přísný řád, který mu nakázal Bůh. Nebo se o to snad alespoň snaží)
 • Sluha (nejčastěji pracují pro šlechtu)
 • Žalářník (tj. klíčník, vězeňský dozorce)
 • Kat (vykonává popravy lidí, kteří byli odsouzeni k trestu smrti)
 • Poslíček (doručování listin, obstarávají styk hlavně mezi vyššími společenskými vrstvami, pro vojenské účely apod.)
 • Voják (profesionální voják, případně je do vojska odveden, naverbovák. Takoví vojáci jsou označováni jako branci a zpravidla je jejich plat nižší až symbolický.)
 • Bard (lidový umělec, který tvoří, nebo který interpretuje především epické, historické a jiné básně a zpěvy)
 • Písař (zaměřuje se na literární psaní různého zaměření)
 • Farmář (zaměřený na chov hospodářských zvířat)
 • Rolník (pracuje v zemědělství, jeho úkolem je obdělávat pole a vyrábět zemědělské produkty)
 • Horník (provádí hornické práce v hlubinné těžbě nerudných a rudných ložisek)
 • Chovatel (chová určitý druh zvířat k určitému účelu, např. koně pro královské vojsko)
 • Prostituka (společenská dáma, pracující v nevěstinci)
 • Kuplířka (tj. bordelmama, majitelka nevěstince)