Dračí srdce

18. dubna 2018 v 23:33 |  Bestiář
Srdce draka, nejcennější majetek, co drak může mít. V jeho tepnách proudí nejen dračí krev, ale i jistá moc, která dokáže neuvěřitelné věci. Dar života, tak to můžeme nazvat. Aniž by drakovi to vážně ublížilo, dokáže si zespod tvrdých šupin sejmout část srdce, aniž by jej poškodil a předat ho tomu, kdo již zahynul. Rozhodnutí patří pouze drakovi, zda-li tento dar s někým sdílí. Z dobrého skutku se může stát hřích, za který může mnoho stvoření zaplatit. Darování života mrtvému může mít různé účinky a závisí to na obdarovanému, nejčastěji to bývá změna povahy.
Když proběhne proces, který nazveme "darování života", drak se s člověkem propojí. To znamená, že pokud člověk utrpí zranění, utrpí jej i na dálku drak a naopak. Dračí srdce, orb, může být z hrudníku draka vyjmuto. Je to ovšem náročné, nesmí se více poškodit a z dračího hrudníku musí být vyjmuto, dokud je drak naživu. Ze srdce se po vyjmutí tak stává vzácná relikvie plná moci, dračí tělo ovšem ztrácí sílu a životaschopnost. Pokud je drak před vyjmutím mrtvý nebo srdce poškozeno, z orbu zůstává pouze neužitečný krystal.
Drak daruje život tím, že polovinu svého srdce přitiskne ke hrudníku a předá vybranému jedinci tak část svého života.

A jak takové dračí srdce vypadá? Samozřejmě záleží druh od druhu, velikost od velikosti. Čím větší srdce, tím větší drak, ale jeho síla na velikosti nelpí. Srdce, pokud je aktivní a plné moci, září. Je to kulatý orb, který je umístěn v hrudi draka, je to jeho zdroj života i energie.

Zde jsou vyzobrazené druhy. Prostřední orb Chaosu patří arci drakovi a je zároveň největší ze všech.